fredag 20 april 2018

Stöd kyrkorna i deras integrationsarbete


Lizette Bülow (SD) ondgör sig i Jönköpings-Poste den 12 april, över att Pingstkyrkan i Jönköping fått ett beslut i Socialnämnden om medel för sitt integrationsarbete. Med ett nedvärderande språkbruk tycker hon att Pingstkyrkan ”leker godhetsapostlar”.

Pingstkyrkan, liksom andra kyrkor utgår naturligtvis i sin mångskiftande verksamhet, från sin kristna tro och övertygelse. Där har medmänniskan har en viktig plats.

En av de berättelser som är normerande för de kristna är den om den barmhärtige samariern. Det är Jesus som berättar den, som ett svar på frågan om vem som är vår nästa. Berättelsen handlar om en slagen man som ligger hjälplös vid vägkanten. Efter att några hastat förbi, av rädsla för sitt eget liv, stannar en man från ett föraktat grannfolk upp. Reservationslöst tar han sig an den slagne mannen, ger honom vård och hjälper honom till en trygg plats. Det står i berättelsen att han ”fylldes av medlidande” med mannen. Jesus avslutar berättelsen med en uppmaning om att det är så vi ska handla i vårt möte med den behövande medmänniskan.

All heder åt Pingstkyrkan, Immanuelskyrkan, Allianskyrkan och många andra kyrkor i vår kommun och andra grupper, som fortfarande låter empati och medkänsla få vara vägledande för sitt handlande i mötet med medmänniskor.

Under de år som gått sedan flyktingströmmarna nådde vårt land under 2015, är det många som har öppnat sina hem och knutit vänskapsband med nyanlända. Många av de ensamkommande barnen har fått starka band till människor som brytt sig.

Nu står vi inför en situation där många får avslag på sin asylansökan och ska lämna vårt land. Det borde vara givet att även i den här fasen uppmärksamma det humanitära arbete som bl a kyrkorna gör. Detta gäller i synnerhet de unga, där det fortfarande är oklarheter kring de slutliga besluten. Därför är beslutet om stödet till Pingstkyrkans arbete rätt och enligt min mening inget man ska ondgöra sig över.

Det finns all anledning att se djupt oroväckande på de krafter, som till varje pris vill se ett hot i flyktingen, som i första hand ser en potentiell terrorist i invandraren och som inte drar sig för att ställa den ena behövande människan mot den andra.

Jag hoppas att Pingstkyrkan och andra fortsätter att vara godhetsapostlar i den tid som är vår. Ni behövs!