fredag 25 maj 2018

Andakt vid RPG:s riksstämma

Jag började dagen med att hålla i andakten på RPG:s riksstämma (Riksförbundet Pensionärers Gemenskap) som i år hölls i Jönköping. Du kan ta del av mina ord och tankar här.

"Ni kom till Jönköping idag, från olika håll.

Från norr längs E4, en av Sveriges vackraste vägar med Vättern, Visingsö, Jönköping och Huskvarna i blickfånget. Eller från söder med de enorma lagerhallarna och en ständig långtradartradartrafik till och från detta logistikcentrum. Eller med tåget, där sträckan Tenhult – Bankeryd också den klassad som en av landets vackraste.

Från norr och öster, från syd och väst kom ni och ni mötte vår plats, vår stad, med olika synintryck.

Vi skulle kunna göra en stadsvandring genom kulturkvarteren, men också genom förorterna. Från områden där människor har det gott ställt, till fattigdom.

En vandring genom centrum idag skulle ge en bild av fest och karneval. Det är marknadsdagar med liv och rörelse över allt.

Det är inte det ena eller andra infarten som ger den rätta bilden av Jönköping. Inget av perspektiven ger var för sig ger en helhet. För att få den måste allt vägas samman.

Biskopen i Växjö har låtit tala om sig, bland annat genom att aktualisera människans behov, inte bara av fysisk, psykisk och social hälsa, utan också av existentiell hälsa. Den hälsa som prövas i livets olika gränssituationer, vid sjukdom, sorg, förluster av tidigare förmågor, då tryggheten, självständigheten och värdigheten sätts på spel.

I livets olika skeden möter vi nya sidor av livet. Många av oss kan vittna om hur perspektiven har skiftat genom åren. Infarterna till livet har vart olika. Vandringen genom livets kvarter har lett oss till olika upplevelser och erfarenheter. Det har ibland varit fest och glädje, rent av karneval. Men där finns också sorgen och smärtan.

Det som en gång var viktigt för oss, har idag tonats ner. Det som är viktigt nu, hade inte samma betydelse för några år sedan. Det är som att vi till och från färdas på en annan ”infart”, eller att vi går en väg som vi inte är riktigt bekant med. Med nya och annorlunda perspektiv.

Lika sanna som de olika bilderna och perspektiven är av vår stad, lika sanna är de olika sidorna av livet.

I denna föränderlighet uppmanar oss aposteln att ”stå fasta och vara stadigt rotade i Kristus, så att ni förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.”

Paulus skriver om det vi idag skulle kunna kalla för den existentiella hälsan. En förankring i Gud som håller i livets olika skeenden.

Kanske detta är en av RGP:s viktigaste uppgifter – att ge människor möjlighet att beröras av livets mening och syfte, att kunna uppleva en förundran över tillvaron, - att ge människor möjlighet att finna hoppfullhet även när livet är svårt, och att det finns en väg till en personlig tro och tillit.

Min personliga erfarenhet är att livets olika skeden har ökat och fördjupat min tro på kärlekens och tillitens Gud, som i Kristus öppnar ett perspektiv som är väldigare än allt.

Amen.