måndag 20 september 2010

Valresultat med blandade känslor

Valresultatet lämnar efter sig mycket mycket blandade känslor.

Känslan som dominerar denna måndagsmorgon är obehaget av att ett tydligt främlingsfientligt parti med rötter och förankring i de nynazistiska rörelserna nu tar plats i våra främsta demokratiska församlingar. SD är inte vilket parti som helst och kan därför inte behandlas som ett sådant.

Även Jönköpings län kan nu betraktas som ett fäste för SD med 6,4% av rösterna (5,7 i riket). Och det svider rejält att detta parti nu är större än Folkpartiet i den kommundel där jag själv bor. Och jag frågar mej - hur tänker mina grannar.

Jag tror man kommer fel, om man bara söker orsaken till SD:s inbrytning, i de etablerade partiernas oförmåga att hantera integrationsfrågorna.
Förhållandet mellan makten och medborgarna kan beskrivas som ett kontrakt. Vi lever i tider av stora förändringar. En gammal arbetsmarknad ersätts av en ny. Socialförsäkringssystemen måste av nödvändighet reformeras. Vi är i allt större utsträckning beroende av och påverkas av globala förutsättningar. Människor känner att de kommer i kläm och att kontraktet inte håller vad man trodde att det lovade. Man blir ängslig och förbannad. Och när då ett parti utlovar att det är möjligt att allt kan förbli som det varit är det frestande att nappa på erbjudandet.

Min analys är så här långt spontan och ofullständig. Mer kommer naturligtvis att behöva sägas och vi kommer att behöva dra konsekvenser av det som hänt. Nu får vi leva med valresultatet och respektera väljarnas ställningstaganden.

På riksplan håller Folkpartiet ställningarna. Det är glädjande att vi ökar något i såväl Jönköpings kommun som i länet. Vi är inte längre det minsta borgeliga partiet, vilket känns bra.

Naturligtvis var förväntningarna att det skulle gå ännu bättre. Många av mina partikamrater har lagt ner oändligt med tid och kraft i valrörelsen och det borde lönats bättre. Men se det gärna så att de socialliberala krafterna nu har stärkts och grunden är lagd för ytterligare framgånger i kommande val.

Folkpartiets roll i svensk politik är att vara pådrivande och reformistiskt. Vi är framtidsinriktade och vet att samhällsfrågorna är komplicerade och därför kräver åtgärder och beslut som inte alltid är lättköpta och populistiska. Likväl är detta vår roll.

På riksplan är Alliansen är nu största minoritetsblock. Vänsterkartellen kan tillsammans med SD fälla regeringen. Alla möjligheter måste nu uttömmas för att få med Miljöpartiet antingen som stödparti eller som en del av koalitionen. Detta har fungerat väl i till exemplelvis Jönköpings kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar