fredag 29 oktober 2010

Avslut i Allmänpolitiska utskottet

Just nu är det uppbrottets tid i mitt politiska liv. Vi har idag avslutat mandatperioden för Allmänpolitiska utskottet i landstinget. Under mandatperioden har vi som ledamöter lärt känna varandra väl. Vi har diskuterat, samlat in information, debatterat, varit på studiebesök i olika verksamheter. Jag kommer att sakna utskottsarbetet och utskottskamraterna.

Jag tillhör den något udda skaran som tycker att sammanträden kan vara intressanta och berikande. Det kan vara rent lustfyllt att få ihop ståndpunkter, sammanfatta ett ärende och komma till beslut.

Det är några områden där vårt utskott satt avtryck i landstingets utveckling. Jag nämner här några exempel:
- Arbetet med yttranden kring hur landets regioner ska formas i framtiden. Det har vuxit fram en insikt om att de nuvarande landstingen inte är den mest optimala organisationsformen för både den regionala utvecklingen som hur hälso- och sjukvården ska organiseras.
- Utskottet var pådrivande i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för landstinget.
- Hur ska medborgarna känna ansvar, delaktighet och vilja att delta i det demokratiska projekt som ett samhälle är?
- Hur ska hälso- och sjukvården bli mer jämställd?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar