tisdag 30 mars 2010

Barnombudsmannens årsrapport

Barnombudsmannens årsrapport har kommit. Istället för en överblick om tillståndet för barnen i vårt land väljer BO i år att enbart koncentrera sig på de barn och ungdomar som är placerade på SiS ungdomshem. Läsningen är intressant och belysande. Här finns såväl en beskrivning av placerade barns utsatthet som ett ifrågasättande av hur vården går till. Här finns såväl kritik som beröm.
Jag saknar beskrivningar av barnens och ungdomarnas bakgrund. Hur var deras uppväxtförhållanden? Varför blev det som det blev? De livsberättelser som dessa barn bär med sig rymmer en oerhört stark samhällskritik. Allt från en bristfällig integrationspolitik eller till vad det innebär att växa upp med missbrukande föräldrar eller vad nyfattigdomen innebär. Skulle vi orka och våga ta till oss den kritiken?
Årsrapporten blir ett värdefullt bidrag i det fortsatta arbetet med att utveckla barn- och ungdomavården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar