onsdag 28 juli 2010

Värderingar som styr

Jag har valt att engagera mej politiskt - i Folkpartiet. För mej handlar politik i första hand om vilka värderingar jag vill ska styra samhällsutvecklingen.

I det politiska vardagsarbetet kan man drunkna i olika sakfrågor, detaljer och "småfrågor". Här kan det handla om förmåga att kunna driva frågor, kunna kompromissa och söka majoritet för olika förslag eller att söka majoritet för att en del förslag inte röstas igenom.

Men innerst (eller ytterst) så är det avgörande om de grundvärderingar jag står för får ett genomslag i det samlade resultatet.

En av de värderingar som är central för mej kan formuleras så här - det ska finnas möjlighet och utrymme för varje människa att kunna växa och utvecklas.

Vi har alla olika förutsättningar - ekonomiska, sociala, psykologiska. Oavsett detta har alla i mitt socialliberala perspektiv samma rättighet att vara och bli den man vill och kan utvecklas till.

I mitt politiska arv finns frågan om religionsfrihet med som mycket central. Man skulle få tro på Gud så som man själv kom till var rätt. En kyrka skulle inte få ha monopol på sanningen.

Idag går naturligtvis skärningspunkterna på andra områden, men landar likväl i utgångspunkten att alla ska ha rätt till samma möjligheter.

Skärningspunkterna går idag på delvis andra områden. Religionens roll och plats är definitivt inte överspelad. Trots vårt toleranta förhållningssätt har vi svårt att acceptera moskeér och synagogor.
En invandrare möts fortfarande av fördomar på arbetsmarknaden. Funktionshinder av olika slag "står ivägen". Sexuell läggning spelar roll i vilket bemötande man får.
Barn som växer upp i fel bostadsområde, barn till missbrukare, psykiskt störda eller sjuka riskerar att halka efter från början.

Om vi vill ha ett samhälle där alla ska ha samma möjlighet att växa och utvecklas då har vi socialliberaler en stor uppgift.

1 kommentar: