lördag 10 juli 2010

Viktigaste framtidsfrågan är skolan

Om jag fick frågan - välj ut ett område som du tycker är viktigast, som borde prioriteras före alla andra och som har mest betydelse för hur vårt samhälle utvecklas inför framtiden - vilken väljer du då?
Självklart väljer jag då skolan. Det är så avgörande hur vi ser på våra barns och barnbarns skolgång och hur vi ser på deras lärare.

Läste häromdagen en intervju med en av lärarna i tv-programmet klass 9A, Gunilla Hammar-Säfström. Hon berättar om sin syn på läraryrket och på undervisningssituationen i klassrummet, men också om sin väg till att bli lärare. När hon sökte till Lärarhögskolan stod det 25 sökanden i kö till varje plats. Idag kommer i princip alla som söker in.

Vi kan ha många uppfattningar om hur skolan ska förbättras. Förbättringsarbetet måste ske på många områden. Men antalet sökanden till att bli lärare beskriver i blixtbelysning ett av problemen.

Läraryrket borde vara bland det attraktivaste som finns. Människor som valt att ägna livet åt att förmedla kunskap till kommande generationer borde värderas och uppskattas mycket högt.

En av journalisterna kommenterade det fokus som nu skapas i politiken för skolfrågorna - "alla leker följa John när det gäller skolan och John är Jan Björklund".
Ända sedan allmän och lika skolgång infördes i vårt land är det liberaler som drivit på och satt tryck i frågan. Så också nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar