söndag 11 juli 2010

Söndagsbetraktelse

Idag samlas beträttelserna och texterna i våra kyrkor under rubriken Efterföljelse.

Starkt förenklat skulle man kunna påstå att i alla religioner finns det tcå slags troende - de som gör som det bokstavligen står och de som försöker se det vi skulle kunna kalla för andemeningen.
Den första gruppen är ofta mycket nitiska och tar sin tro på största allvar, men som kan bli alldeles odrägliga i sin rättrohet.
Den senare gruppen är inte alltid så tydlig och intar ofta en tveksam och prövande inställning.

I en av dagens bibelberättelser säger Jesus att vår rättfärdighet ska överträffa de skriftlärdes och fariseernas. Dessa grupper var nitiska och försökte alltid tro och göra som det stod i skrifterna. Trots detta riskerade dom att missa hela poängen med sin tro. Därför uppmanar Jesus oss att överträffa dem.

Jag tror inte att Jesus menar att vi ska bli ännu mer rättroende, nitiska och övertygade. Jag tror han menar att vi ska bli berörda i vårt inte av den Gud som söker oss och som vill något genom oss.

För mej är kärnan i kristen tro en Gud som är kärlek. Ska man definiera Gud så gör man det bäst med ordet kärlek. Därför - "där kärlek sker sker något heligt", även om det inte alltid är så rättroende och nitiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar