måndag 9 augusti 2010

Föräldraansvaret

Det finns inget som kan ersätta en omtänksam och engagerad förälder. Inte skolan, inte socialen eller "samhället" i stort. Att vara förälder är det största ansvar vi går in i i livet.

För några år sedan mådde ett av barnen i vår bekantskapskrets dåligt. Han hade ont i magen, det syntes att han hade bekymmer. Han var osäker och rädd och han ville inte gå till skolan.

Under nära två månaders tid turades pappa och mamma, morbröder och mostrar om att följa med honom. Magontet, osäkerheten och det dåliga måendet försvann så småningom. Men det tog tid och krävde tålamod. (Behöver säkert inte berätta att familjen var invandrare).

I vår normalsvenska kultur har den här dimensionen på engemang varit på väg att tunnas ut. Vi ser det allt för ofta som en självklarhet att det är samhällets ansvar att ta hand om problemen.
"Det var ett misstag i Sverige att förminska föräldrarnas ansvar. Det är inte skolans barn. Det är inte samhällets barn. Det är föräldrarnas barn." För att citera Jan Björklunds tal på Marstrand i går (söndag). Bra sagt!

Ett välfärdssamhälle med ambitioner ska ge föräldrar stöd på många olika sätt. Vår föräldraförsäkring är unik i sin omfattning och ska naturligtvis hela tiden reformeras. Barnhälsovården och socialtjänsten ger insatser både av generell art och mer specifikt inriktade. Skolan och fritidsaktiviteterna är arenor där barnet får möjligheter att utvecklas och mogna. Men inget kan ersätta föräldrars omsorg, kärlek och ansvar.

Detta ansvar tror jag inte går att tvinga fram. Vi måste prata, debattera och skriva om det viktiga föräldraansvaret. Påminna om det och stimulera fram det. Men om det är så illa att föräldern inte ser sin uppgift, eller vill se den, då tror jag man gör mer skada än nytta om man försöker tvinga fram ett ansvar.

Inom skolområdet genomförs nu, tack vare Folkpartiets och Alliansens inisiativ en rad reformer inom skolområdet; ny skollag, ny lärarutbildning, ny gymnasieskola, nya läroplaner, nya betygssystem, lärlingsutbildning, yrkeshögskola med mera. Men jag tror inte vi behöver ett lagstöd för att tvinga fram ett föräldraansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar