fredag 29 oktober 2010

Avslut i Allmänpolitiska utskottet

Just nu är det uppbrottets tid i mitt politiska liv. Vi har idag avslutat mandatperioden för Allmänpolitiska utskottet i landstinget. Under mandatperioden har vi som ledamöter lärt känna varandra väl. Vi har diskuterat, samlat in information, debatterat, varit på studiebesök i olika verksamheter. Jag kommer att sakna utskottsarbetet och utskottskamraterna.

Jag tillhör den något udda skaran som tycker att sammanträden kan vara intressanta och berikande. Det kan vara rent lustfyllt att få ihop ståndpunkter, sammanfatta ett ärende och komma till beslut.

Det är några områden där vårt utskott satt avtryck i landstingets utveckling. Jag nämner här några exempel:
- Arbetet med yttranden kring hur landets regioner ska formas i framtiden. Det har vuxit fram en insikt om att de nuvarande landstingen inte är den mest optimala organisationsformen för både den regionala utvecklingen som hur hälso- och sjukvården ska organiseras.
- Utskottet var pådrivande i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för landstinget.
- Hur ska medborgarna känna ansvar, delaktighet och vilja att delta i det demokratiska projekt som ett samhälle är?
- Hur ska hälso- och sjukvården bli mer jämställd?

söndag 24 oktober 2010

Sista landstingsveckan

Två mandatperioder som aktiv i landstingspolitiken går nu mot sitt slut. Avslutar med en vecka med sammanträden i landstingsstyrelsen, i landstingsfullmäktige och i allmänpolitiska utskottet.

Inför den nya mandatperioden valde jag själv att stiga åt sidan. Med jobbet i Stockholm blir det så gott som omöjligt att hinna med politiska uppdrag på hemmaplan.

Under de kommande fyra åren blir mina politiska insatser begränsade till att vara ersättare i landstingsfullmäktige och i hälso- och sjukvårdsutskottet i Jönköping. Dessutom har jag fått förtroendet att ingå i styrelsen för länets folkrörelsearkiv.

Jag kommer att sakna de sammanträden, konferenser och debatter som hör ett politiskt förtroendeuppdrag till. Det är mycket stimulerande och djupt meningsfullt att få medverka i sammanhang som syftar till utveckling, förändring och förbättring av förutsättningarna för ett bra liv för de innevånare som bor i vårt län.

Mest kommer jag att sakna arbetet i Allmänpoltiska utskottet där jag varit ordförande. Vi har under perioden lämnat ifrån oss en rad yttranden, flerårsplaner och motionssvar. Jag ser det som en merit för egen del att vi i mycket hög utsträckning har kunnat resonera oss fram till beslut där vi varit överens.

Jag kommer inte att sakna känslan av att jag borde varit någon annanstans när planeringen inte fungerat och jag blivit dubbelbokad. Eller stressen av att inte hunnit med att förbereda mej som jag velat. Eller inte gett mej in i debatten som jag borde. Eller skrivit mer debattartiklar eller blogginlägg. Känner redan av att både det mentala utrymmet blivit större, liksom utrymmet i kalendern.

Folkpartiet i Jönköping kommer nu att representeras av två rutinerade och mycket dugliga politiker - Lena Skaring-Thorsén och Per Hansson. Jag är övertygad om att med dessa två representanter kommer Fp:s röst att förstärkas i landstinget.

Med mycket stor sannolikhet blir den kommande mandatperioden den sista för landstinget i Jönköpings län. 2014 kommer vi förhoppningsvis att gå till val av ett regionfullmäktige som omfattar ett större geografiskt område än vårt nuvarande län. Redan nu samarbetar landstinget i en allt större utsträckning med Östergötlands- och Kalmar läns landsting inom hälso- och sjukvården. De nuvarande landstingen är helt enkelt för små för att klara den avancerade sjukvården. En större region är också nödvändig för att kunna tillskapa de framtidsinriktade samhällsinvesteringar som behövs inte minst inom infrastrukturen.