onsdag 21 juni 2017

Gårdagens sammanträde med Regionfullmäktige i Jönköping blev en lång tillställning. Vi startade kl 09.00 och var klara först kl 19.30. Detta trots att det inte var särskilt många punkter på dagordningen.

Ibland kan man reflektera över betydelsen och värdet över debatterna i fullmäktige. Det mesta är klart innan sammanträdet, partierna har positionerat sig och blocken är överens. I de flesta fall är man dessutom överens över blockgränserna.

Trots detta har debatterna ett stort värde. Det är i dessa som argumenten vässas. Brister i den egna argumentationen och ställningstaganden blir tydliga. Över tid mejslas synsätt och handlingslinjer fram.

Risken med debatterna kan vara att dom uppfattas att irrelevanta för medborgarna. Det är viktigt att människor ser att det inte finns en koppling mellan den verklighet man lever i när man t ex behöver hjälp av sjukvården och den debatt som politiken för. Jag är inte alltid säker på att så är fallet alla gånger.

Det viktigaste beslutet i går var investeringsbeslutet i en ny bussdepå i Jönköping. Bussdepån är en förutsättning för en fortsatt god utveckling av kollektivtrafiken.

Som ersättare i Regionfullmäktige kan man inte ha för höga krav på sig själv när det gäller att delta i debatten. Jag nöjde mej i går med ett inlägg när delårsrapporten debatterades. I vårt län finns ca 4500 asylsökanden. 80% av dessa är 80% hälsoundersökta. Detta är bra. Det är en preventiv insats som gör nytta såväl för den enskilde som för samhället.

Hälsoundersökningarna är en av flera viktiga åtgärder för att integrationen ska bli bra. Kanske inte den viktigaste, men dock betydelsefull. Får vi integrationen att fungera kommer många av de asylsökande att bidra till en fortsatt utveckling av vårt samhälle, på samma sätt som tidigare grupper har gjort.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar